A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Palmpro OÜ

Aadress: Võilille tee 11A, Haage, Tartu, Tartumaa
Telefon: +372 509 7516
E-mail: info@palmpro.ee

- Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine

- Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine

- Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine

- Kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine

- Sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine

- Telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine

- Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

- Muinsuskaitseameti tegevusluba nõudvad tööd

Powered by Sigsiu.NET