Liiklusinfo

19. aprillil suletakse liiklusele Vaksali tänav Hurda ja Näituse tänava lõigus ning Hurda ja Vaksali tänava ristmik. Teetööd kestavad 31. maini.

Ümbersõiduna saab kasutada Hiie tänavat - Taara puiesteed - Näituse tänavat ja vastupidi. Kohalikega elanikega kooskõlastatakse juurde- ja väljapääs.

Bussiliin nr 10 on suunatud ümbersõidule Vaksali - Näituse - Taara pst - Hiie - Vaksali ja vastupidi. Ööliin nr 22 läbib sama ümbersõidu. Jannseni ajutine peatus on paigaldatud Hiie tänavale Jannseni tänava ristmiku lähistele.


Asfalteerimistöödeks suletakse kolmapäeval, 14. aprillil liiklusele Sõpruse pst lõik.  

Töid tehakse Jõe tänav 13 ja Kalevi tänava lõigus kell 9-17. Ümberõiduna saab Annelinna suunas sõita alates Raua tänavast. Lähenedes tööde tsoonile Annelinna suunalt, tuleb sooritada mahapööre Jõe tänavale ja liikuda sealt edasi vajalikus suunas.

Bussiliin nr 6 on tööde ajal suunatud ümbersõidule. Väljuv suund kasutab ümbersõiduks Turu, Sõbra ja Kalevi tänavat ning sisenev suund Raua, Rebase ja Turu tänavat. Silla II asenduspeatus on Rebase peatus ja Vaba peatuse asemel peatuvad bussid Saekoja peatuses. Salemi peatuse ajutine peatus on paigaldatud Rebase tänavale Rimi juurde ja Karlova peatuse asenduspeatus on Aura Veekeskus.

Esmaspäeval, 12. aprillil on samas lõigus kitsendatud liiklustingimused freesimistööde tõttu, kuid liiklejad pääsevad alalt läbi.


5. aprillil kella 9st suletakse seoses sajuveetorustiku ja teeehitusega liikluseks Oa tänav Kroonuaia ja Marja tänava vahelises lõigus.

Teelõik jääb suletuks kuni  31. maini.

Kolmapäeval, 31. märtsil alustatakse freesimistöödega ning üheks päevaks suletakse üks liiklussuund (Kroonuaia tn poolt Oa tänavale). Ümbersõiduks saab kasutada Kroonuaia, Herne ja Kartuli tänavat.

Alates 5. aprillist suletakse tänav 50-70meetriste lõikude kaupa, töödega alustatakse Kroonuaia tänava poolt. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse kinnistule juurdepääs. Ümbersõiduks saab kasutada Kroonuaia, Herne ja Kartuli tänavat, kesklinna suunal Kartuli ja Emajõe tänavat.

Bussiliin nr 13 suunatakse ümbersõidule Kartuli ja Emajõe tänavale. Kroonuaia peatus Oa tänaval suletakse ja ajutine peatus paigaldatakse Emajõe tänavale (Emajõe tn - Väike-Emajõe tn ristmiku lähistele).

Oa tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse uued tehnovõrgud ning ehitatakse välja 5,5 meetri laiune asfalteeritud sõidutee. Tänava mõlemale poolele rajatakse jalgteed ja rekonstrueeritakse mahasõidud ja ristmikud. Remonditaval tänavalõigul ehitatakse välja kaks bussipeatust, mitu ülekäigurada ja 13 parkimistaskut sõidukitele.


22. märtsil algab K. E. von Baeri tänaval sademeveetorustiku ehitus.

Edasi liigutakse töödega Näituse ja J. Liivi tänavale. Kogu ehitusperiood kestab kuni 21. juunini 2021.

Esimeses etapis suletakse tänav K. E. von Baeri 1 majast kuni  Oru tänava ristmikuni. Sulgemisperiood kestab 22.03 - 30.04. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.

Edasi liigutakse töödega 50-meetriste lõikudena mööda K. E. von Baeri tänavat Näituse tänavale (K. E. von Baeri ja Veski tänava vaheline lõik) ja J. Liivi tänavale  (K. E. von Baeri ja J. Liivi 2 vaheline lõik). Esialgsete plaanide kohaselt suletakse Näituse tänava lõik suletakse 3. maist kuni 11. juunini ja J. Liivi tänava lõik 20. maist kuni 21. juunini.

Pärast torustikutöid tänav asfalteeritakse ja uuendatakse ka piirkonna tänavavalgustus.


Alates 1. märtsist kuni 15. aprillini suletakse seoses sademeveetorustiku ehitusega liikluseks Staadioni tänava linnast väljuv sõiduund Liiva ja Staadioni 30 vahelisel lõigul.

Linna siseneval suunal tagatakse tööde alast möödasõiduvõimalus vastassuuna kaudu. Töödega alustatakse Liiva-Staadioni ristmikult liikudes Lubja tänava poole. Tööala lõpeb 30 meetrit enne Lubja-Staadioni ristmiku. Tänavaosa sulgemine toimub umbes 30-meetriste lõikudena. Kohalikele elanikele tagatakse kinnistule juurdepääs.

Ilmastikust tulenevalt võib tööde algus edasi lükkuda, mistõttu nihkub ka lõpptähtaeg.