Liiklusinfo

6. - 9. aprillini ehitatakse Pika ja Paju tänava ristmikul tänavavalgustust ja liiklustingimused on kitsenenud. Ülikooli tänava rekonstrueerimisel laieneb tööde ala ja 6.-10. aprillini suletakse liikluseks Lossi tänav Lossi-Ülikooli ristmikul.


Ülikooli tänava rekonstrueerimisel laieneb tööde ala ja 6.-10. aprillini suletakse liikluseks Lossi tänav Lossi-Ülikooli ristmikul.

Lossi tänav jääb kuni Ülikooli tänavani kahesuunaliseks ja ka Ülikooli tänava Jakobi ja Lossi vahelisel lõigul toimub liiklus kahesuunaliselt.


31. märtsil alustatakse Vanemuise tänaval rekonstrueerimistöödega ning Akadeemia ja Ülikooli tänava vaheline lõik suletakse liikluseks.

Kuna seoses eriolukorraga on linnas liiklemine tunduvalt vähenenud ja Vanemuise teatris etendusi ei toimu, siis otsustati Vanemuise tänava Akadeemia ja Ülikooli tn vaheline lõik liikluseks sulgeda. Täielikult suletud tänaval saab rekonstrueerimistöid teha kaks korda kiiremini kui osaliselt suletud tänaval.

Esialgselt suletakse tänavalõik 31. märtsist kuni 30. aprillini. Tööde alasse lubatakse ehitaja loal kohalikke elanikke ja ettevõtjaid. Samuti võivad alasse siseneda operatiivsõidukid ja prügiveomasinad.

Vanemuise mäel olev taksopeatus suletakse, lähim peatus asub Uueturu tänavalõigul.
Vanemuise tn ülemisse parklasse sisse- ja väljapääs toimub Kitsa tänava kaudu.


Seoses Ropka tee ja Turu tänava ristmiku rekonstrueerimise ning sademeveetorustiku ehitusega suletakse 31. märtsist kuni 10. aprillini liikluseks Ropka tee (ristmikul) ja üks sõidurada Turu tänaval (ristmiku lähistel).

Ümber saab sõita Turu-Sepa-Tähe või Turu-Teguri-Tähe.