Rekonstrueeritakse Tiigi tänava valgustust

Linnavalitsus sõlmib lepingu Pental Elekter OÜga Tiigi tänava valgustuse rekonstrueerimiseks. Tänavavalgustus rekonstrueeritakse Tiigi tänaval paaritute numbritega hoonete poolsel küljel, lõigus Tiigi 19 kuni Kastani tänav ja Tiigi tänava harul (Tiigi 21- 23a).
Töö käigus asendatakse amortiseerunud raudbetoonist mastidel olev õhuliin maakaabelliiniga. Olemasolevad 11 valguspunkti renoveeritakse. Vananenud valgustid asendatakse uute säästlike LED-valgustitega. Valgustipostidena kasutatakse keskkonda sobivaid musta värvi paraja kõrgusega tsingitud metallmaste, mis ei jäta valgusteid enam puude võradesse, vaid tagavad kõnni- ja sõiduteel nõuetekohase valgustuse.
Töö mahtu kuulub ka uue kõnniteekatte ehitus. Tööde kogumaksumus 45 609 eurot.

Allikas: www.tartu.ee