Linnavalitsus ostab haridusasutustesse süsinikdioksiidi mõõturid

Linnavalitsus eraldab reservfondist 21 420 eurot süsinikdioksiidi mõõturite ostuks. Lähtuvalt majandus- ja taristuministri määrusest "Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" soovib linnavarade osakond soetata haridusasutustele süsinikdioksiidi mõõturid. Korrektne õhuvahetus aitab vähendada viiruse kontsentratsiooni siseõhus, mis omakorda vähendab viirusega nakatumistõenäosust. Mõõturid jagatakse haridusasutuste vahel nii, et igasse kooli/lasteaeda saaks kolm mõõturit.

Allikas: www.tartu.ee