Riia ringristmiku rekonstrueerimine algab tuleval aastal

Tartu Linnavalitsus andis tänasel istungil välja ehitusloa Tartu läänepoolse ümbersõidu teise ehitusala ehitamiseks.

Kavandatavad mahukad ehitustööd puudutavad Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaanteed ja sellega seonduvat kohalikku tänavavõrku.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on tegemist kogu Eestile olulise liiklussõlmega. “Kavandatav uus liikluslahendus ühendab omavahel kiiremini piiripunkte ja tõstab liikluse turvalisust nii Tartus kui ka Lõuna-Eestis,” ütles Klaas.

Rekonstrueeritakse maanteelõik, kuhu jäävad Riia, Aardla ja Ringtee liiklussõlmed ja kogujateed nende ümbruses ning piirkonda rajatakse uus kergliiklusteede võrgustik.

Riia ringristmikule kavandatakse kolmetasandiline liikluslahendus – kergliiklejatele rajatakse tunnelid, maapinna tasandile jääb Riia tänava liiklus ning magistraalliikluse jaoks ehitatakse Võru-Tallinna suunal välja viadukt. Kahetasandiline riste on kavas rajada praeguse Aardla ringristmiku asemele ning Optika-Aardla-Laseri tänava ristumiskohta planeeritakse ringristmikku.

Tööde kogumaksumus on orienteeruvalt 30 miljonit, millest 27 miljonit jääb Maanteeameti kanda ja ligi 3 miljonit on Tartu linna ja arendajate osa. Linna finantseerida jääb koguja- ja kergliiklusteede rajamine ning tänavate ümberehitus.

Riia ringil läheb ehituseks kõige varem tuleva aasta kevadel, pärast seda, kui on läbi viidud rahvusvahelised riigihanked. Tööd algavad kogujateede ehitusest. Maanteelõigu rekonstrueerimine koos sellel asuvate liiklussõlmede väljaehitamisega kestab orienteeruvalt kaks aastat ja esialgne valmimistähtaeg 2022 lõpp.

Allikas: www.tartu.ee