Linn kavandab Turu-Ropka ristmiku rekonstrueerimist

Linnavalitsus teeb ettevalmistusi liiklustiheda Turu tänava ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimiseks.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on ristmiku vahetusse lähedusse rajatud ärihooned märkimisväärselt suurendanud Ropka teed mööda kulgevat autoliiklust ning Turu tänavat ületavate jalakäijate ja jalgratturite hulka. "Liiklusohutus on meie jaoks prioriteet ning seetõttu vajab ristmik liikluskorraldust, mis võimaldab erinevatel liiklejagruppidel ohutult ristmikku ületada. Ühistranspordi kasutamise soodustamiseks ehitatakse ristmiku vahetusse lähedusse välja ka uued bussipeatused," rääkis Tamm.

 

Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse ristmikule foor ning laiendatakse sellega seonduvaid tänavalõike. Ristmiku harudele ehitatakse liiklussaartega eraldatud parempöörderajad ning Turu tänavale kolme meetri laiused vasakpöörderajad. Kergliiklejate ohutuse tagamiseks eraldatakse jalgteed sõiduteest haljastatud eraldusribadega ning tänava ohutumaks ületamiseks ehitatakse jalakäijatele kaks ohutussaart.

 

Turu tänaval ehitatakse välja uued bussipeatused, rajatakse uus tänavavalgustus ja sademeveekanalisatsioon ning osaliselt ka uus vee- ja kanalisatsioonitorustik.

 

Turu tänava ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimise hanke võitis OÜ TAVT. Tööde kogumaksumus on 826 664 eurot ning tööde tähtaeg on 8 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest.

 

Tel: 736 1336