Saalungi tänava ehitus

Linnavalitsus sõlmis Saalungi tänava ehitamiseks lepingu hanke võitnud OÜga Kivipartner.
Tööde käigus asfalteeritakse 186 meetrit sõiduteed, ehitatakse poole meetri laiused peenrad ja äärekiviga eraldatud  2 meetri laiune kõnnitee.
Tööde kogumaksumus on 97 317 eurot.
Enne teekattetöid rajab AS Tartu Veevärk tänavale sademeveekanalisatsiooni.

Allikas: www.tartu.ee