Kavandatakse uut discgolfiparki

Linnavalitsus sõlmib koostöölepingu MTÜga Roosi discgolf Roosi tänava kinnistutel discgolfipargi rajamiseks ja haldamiseks.
Roosi tänavale on kavas rajada discgolfi harrastamiseks mõeldud ja aastaringselt avatud 18+1 korviga discgolfirada. Koostöölepingu kohaselt tuleb linnal soetada 19 discgolfikorvi koos vundamendiposti ja -alusega, discgolfiraja 18 tii-märki ning teostada topoloogia, projekteerimis- ja kaevetööd. Mittetulundusühing finantseerib tii-alade rajamise kulu, korvide transpordi, kaevetööd ja paigalduse, raja kattematerjali (puiduhake) ja 18 pingi soetamise kulu. Mittetulundusühingu kohustuseks jääb ka discgolfipargi igapäevane hooldus.
Leping sõlmitakse viieks aastaks. Rajatav spordipark on avatud kõigile discgolfi harrastajatele.