Liiklusinfo

Seoses jahutustorustiku ehitustöödega suletakse 21.-30. augustil liikluseks Lembitu tänav (lõigus Väike kaar kuni Väike kaar).

Objektijuht kooskõlastab kohalike elanikega juurde- ja väljapääsu võimalused.

Bussiliin nr 11 ei läbi Lembitu ja Puusepa tänavat, vaid teeb vasakpöörde Riia tänavast Kesk kaarde (lubatud ainult bussid). Läbimata jäävad Kaubajaama ja Polikliiniku peatus.
Kaubajaama peatust asendab Lembitu peatus Riia tänaval. Polikliiniku peatusele lähim peatus on Kesk kaare peatus.


Seoses jahutustrassi ning tänavaehitusega on Pepleri ja Vanemuise tänava ristmik 14.-16. augustil suletud. Ristmik suletakse 14. augustil kell 8.30.

Sulgemine toob kaasa liikluskorralduse muudatusi.

Suletud on Pepleri - Riia suunaline liiklus tavasõidukitele. Ümbersõiduks saab kasutada Tiigi tänavat. Pepleri tänaval tagatakse raudteejaama-suunaline sõiduvõimalus.

Linnaliinibussidele tagatakse ohutu möödumisvõimalus tööde tsoonist ja liiklus toimub mõlemas suunas.


5.-16. augustil on jahutustorustiku ehituse tõttu suletud liikluseks Oa tänav Marja ja Meloni tänava vahelises lõigus.

Teelõiku saab läbida ehitaja loal. Ümbersõiduna saab kasutada marsruuti Marja - Herne - Meloni ja vastupidi.


Aleksandri tänava Soola ja Aida tänava vahelises lõigus algab sademeveetorustiku ehitus ja tänav on kuni 3. septembrini lõiguti liikluseks suletud.

Tänava sulgemised toimuvad 80-meetriste lõikudena. Töid alustatakse Aida tänava poolt.


Seoses sademeveetorustiku ehituse ja tänava rekonstrueerimisega on suletud liikluseks Pallase puiestee Lammi tee ja N. Triigi tänava vaheline lõik.

Tänav jääb suletuks kuni 19. augustini.
Kohalikele võimaldatakse kodudele juurdepääs.

Linna poolt tulevad bussid sõidavad marsruudil Lammi tee - Pallase pst (otse)  - N. Triigi - Kasesalu tee.
Linna suunas liikuvad bussid sõidavad Kasesalu tee - Pallase pst (vasakule) - Lammi tee.

Senised Pallase puiestee peatused suletakse ja ajutised peatused paigaldatakse Pallase pst (A. Starkopfi - Pallase pst ristmiku lähistel).
N. Triigi linna siseneva suuna peatus nihutatakse N. Triigi - Pallase pst ristmiku juurde.